adj.

composed of warriors;
of cavalry;

s.

the staff of an army.

adj.

Կուտեալ խմբեալ ի սպայից. հեծելագունդ. ազատագունդ. բազմախումբ.

Սպայակոյտ գնդիւն. (Յհ. կթ.։)