va.

to immolate, to sacrifice victims or animals.

ն.

ՍՊԱՆԴԱԳՈՐԾԵԼ. Սպանանել զզենլիս. սպանդս զոհել.

Ազգին սպանդագործել թողացոյց զսկսմունս բարեացն. (Փիլ. ել. ՟Ա. 10։)