s.

murder, butchery, slaughter, massacre, carnage;
immolation, sacrifice;
իբրեւ զոչխար ի —, like sheep for the slaughter.

s.

σφαγή, σφάγιον, θῦμα mactatio, victima, sacrificium. Սպանումն զոհից. զենումն. զենլի, կամ զենեալ զոհ. արեամբ պատարագումն, եւ պատարագ. եբր. եւ ար. զէպախ, զէպխ.

Զոհ տեառն է ի բոսոր, եւ սպանդ մեծ յերկրին եդովմայեցւոց։ Իբրեւ ոչխար ի սպանդ վարեցաւ։ Համարեցաք իբրեւ զոչխար ի սպանդ։ Սպանդ զուարակի եւ գառանց։ Միթէ սպանդ եւ զո՞հս մատուցէք ինձ յանապատի անդ.եւ այլն։

Կամ որպէս Սպանումն մարդոյ. մահ բռնական.

Ի դատողսն դատաստանին աւանդիցէ ի սպանդ. (Պղատ. օրին. ՟Թ։)

Նմանութեամբ ասի.

Իբրեւ զշունս գարշասէրս ի սպանդ խորհրդոցն ժամանեն. (Կլիմաք.։)

s.

որպէս պ. իսֆէնտ, սիֆէնտ, սիբէնդ. πήγανον ruta μῶλυ moly, rutae silvestris radix ἀρμοῦλα harmula, semen rutae. Անուն բուսոյ եւ ծաղկի եւ սերման, եւ արմատոյ նորա. իբրու վայրի փեդենայ.

Մոլին կամ միւղիէ, սպանդ։ Հարմալ, սպանդի սերմն. (Գաղիան.։)

Հարմալ. սպանդն, ուզարլիքն. կարմիր է, եւ սպիտակ. (Բժշկարան.։)

Իսկ (Հին բռ.)

Սկորոդիոն, սպանդի հունդ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ասպանդակ

Սպանդ

Սպանդագործ

Սպանդագործեմ

Սպանդանոց, աց

Սպանդարամետ, ի

Սպանդարամետական

Սպանդարան

Սպանդունիք

Voir tout