adj.

armed at all points, armed from head to foot, cap-a-pie.

adj. s.

πάνοπλος omni ex parte armatus ὀπλίτης miles armaturae gravis ὀπλομάχος armis pugnans, bellator τρισσός, τριστάτος tribunus եւ այլն. Զինեալ ի սպառ. բոլորովին զինազարդեալ. զինուոր կամ զօրական զրահաւոր, վառեալ ամենայն զինու զարդու.

Ազգաց սպառազինաց։ Իւրովք սպառազինօք։ Զսպառազէնս զանուանիս։ Իշխանք նորա եւ սպառազէնք նորա։ Առ փիղ փիղ հազար հազար այր սպառազէն. (Ես. ՟Ժ՟Գ. 4. 5։ Եզեկ. ՟Ի՟Գ. 23։ ՟Գ. Թագ. ՟Թ. 22։ ՟Ա. Մակ. ՟Զ. 35։)

Յաղթօղ սպառազէն, եւ քաջ նահատակ։ Քանի՞ այնոքիկ իցեն, որ սպառազէնք իցեն։ Բազում զօրօք եւ անթիւ սպառազինուք. (Շար.։ Եղիշ. ՟Դ։ Լաստ. ՟Ի՟Դ։)

Թէ զսպառազինի զգլուխն (այս ինքն զզօրագլուխն) ի բաց առնուցուն, ոչ այնուհետեւ կարգ եւ կազմած ճակատուն յարդարիցի. (Ոսկ. եբր.։)

Եւ որպէս Սպառազինական.

Զգեցեալ էր զհաւատս մանկութեան տիոցն իբրեւ սպառազէն զրահիւք. (Ագաթ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Իսպառազէն

Voir tout