s.

creation;
invention.

s.

Ստեղծանելն, իլն, ըստ ամենայն նշ.

Աստուծոյ ի ծառայի կերպարան ստեղծման եղեր պատճառ. (Նար. կուս.։)

Զստեղծումն մարդոյն ասէ՝ յանարգ բնութենէ կաւոյ՝ բանական իմաստութեամբ պատուեալ՝ աստուածային պատկերին վեհագոյն պարստութեամբ. (Նար. յովէդ.։)

Արասցեն ստեղծումն բանի պուետիկոսաբար. (Մագ. քեր.։)

Ամենայն արուեստիս զօրութիւն եղծմամբք եւ ստեղծմամբք դատեալ լինի. (Պիտ.։ 1)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ստեղծումն ստեղծմունք
accusatif ստեղծումն ստեղծմունս
génitif ստեղծման ստեղծմանց
locatif ստեղծման ստեղծմունս
datif ստեղծման ստեղծմանց
ablatif ստեղծմանէ ստեղծմանց
instrumental ստեղծմամբ ստեղծմամբք