s.

deviation, wandering, error.

s.

μέθοδος եւ այլն. Ստերիւրիլն. խոտորումն. եւ Թիւրելն. ի դերեւ հանելն.

Սաստկագոյն ստերիւրումն քան զսոսա։ Անընտրողութեամբ, ստերիւրմամբ, եւ զգայարանացս ախտաւոր շարժիւք. (Խոսրովիկ.։ Սկեւռ. աղ.։)

Ապա եթէ արուեստ է, եւ ըստերիւրումն ինչ յեղելոցն զնոսա, եւ կամ արգելլոյ զորս ի ճակատագրէն, արդեօք ամենայն մարդկան կարելի՞ է ստերիւրելն, եթէ ոմանց է, եւ ոմանց ոչ. (Նիւս. բն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ստերիւրումն ստերիւրմունք
accusatif ստերիւրումն ստերիւրմունս
génitif ստերիւրման ստերիւրմանց
locatif ստերիւրման ստերիւրմունս
datif ստերիւրման ստերիւրմանց
ablatif ստերիւրմանէ ստերիւրմանց
instrumental ստերիւրմամբ ստերիւրմամբք