ն.

ՍՏՈՐՈՒՍԵԼ. καταφῆσαι, -φᾶναι affirmare. Ստորասել. (որպէս եւ Ապուսելն կամ Բացուսելն է բացասել, խառնեալ ընդ բայն Ոգել)

Հարցեալ՝ բացուսել, եւ ստորուսել։ Ստորուսել եւ բացուսել համանգամայն. (Պերիարմ.) (ա՛յլ ձ. ստորասել)։