adj.

Որպէս Սրբաբան. սրբասաց.

Ի սրբերգենիցն փառատրողաց միշտ սրբաբանեալ. (Նար. ՟Ղ՟Գ։)

s.

Եւ գ. որպէս Սրբերգենութիւն.

Փոխան ձայնից սրբերգենին՝ դեւք եւ ոզնիք քեզ կաքաւին. (Ուռհ. ողբ.։)