adj.

guarded by seraphim.

adj.

ՍՐՈՎԲԷԱՊԱՀ ՍՐՈՎԲԷԱՊԱՀԱԿ. Ուր իցէ պահպանութիւն ի ձեռն սերովբէից.

Հրահրեալ սուսերօքն ի սրովբէապահ բոցեղինացն պարունակեալ ճանապարհ ծառոյն կենաց. (Թէոդոր. խչ.։)

Սրովբէապահակ դրախտին՝ բացումն ամրացեալ ցանգոյն. (Սիւն. տաղ խչ.։)