s.

battle array.

s.

συνασπισμός consertio clypeorum, ordinum densitas. Մարտակցութիւն. հոծեալ կարգ վահանաւորաց ի ճակատու.

Ո՛վ սուրբ դաս, ո՛վ վահանակցութիւն անքակ։ Ի պատերազմունս ճակատուն՝ որ յառաջին վահանակցութեան անկեալ լինի, նոյնժամայն լնուն զդասն, որպէս զի մի վահանակցութիւն նոցա կարեալ եղիցի պակասելովն. (Բրս. ՟խ. մկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վահանակցութիւն վահանակցութիւնք
accusatif վահանակցութիւն վահանակցութիւնս
génitif վահանակցութեան վահանակցութեանց
locatif վահանակցութեան վահանակցութիւնս
datif վահանակցութեան վահանակցութեանց
ablatif վահանակցութենէ վահանակցութեանց
instrumental վահանակցութեամբ վահանակցութեամբք