s.

dagger, poniard;
sword, sabre, hanger, cutlass, scimitar;

adj.

sworded, armed with a sword or dagger.

s.

ἑγχειρίδιον parvus gladius, culter. Վաղր. ազգ սուսերի կամ դանակի. ըստ եբր. խէրպ. որ եւ ի մեզ Խարբ ասի. յն. էնխիռի՛տիօն. որ է ձեռին գործի.

Աղեղն եւ վաղակաւոր ի ձեռին իւրում։ Մերկացից զվաղակաւորն իմ ի պատենից իւրոց։ Ելցէ վաղակաւորն իմ ի պատենից իւրոց. (Երեմ. ՟Ծ. 42։ Եզեկ. ՟Ի՟Ա. 3=5։)

Զմահաբեր վաղակաւորն ի վերայ խաղացուցեալ՝ յեղյեղէր. (Պիտառ.։)

Ի վաղակաւորն հաստատեալ զաջն. (Խոր. ՟Գ. 55։)

Եհար վաղակաւորաւն զճակատ երանելւոյն, եւ ի բաց եհան զսկաւառակն ի գլխոյ անտի. (Ճ. ՟Բ.։)

Իւրաքանչիւր վաղակաւար ի կուշտ ընկերին իւրոյ։ Ողջոյնն ի բերան յովարու, եւ վաղակաւորն ի ձեռին. (Խոր. ՟Գ. 55։ Ճ. ՟Բ.։ Եփր. թագ.։)

Եհան զվաղակաւորն, եւ կամեցաւ զենուլ զնա. (Եփր. ծն.։)

ՎԱՂԱԿԱՒՈՐ. որպէս Սուսերաւոր. սուսերաձիգ.

Արանց սուսերամերկաց, վահանաւորաց, նիզակաւորաց, վաղակաւորաց. (Յհ. կթ.։) Որպէս թէ Վաղակ նշանակիցէ զազգ սուսերի. (լծ. ընդ թ. փաշա. եւ յն. πέλυξ, πέλεκυς securis. իբրու սակուր. ... )։

Յայս հայի արդեօք ասելն։

Ահա մերկացաւ սուրն վաղակաւ. (Գանձ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վաղակաւոր վաղակաւորք
accusatif վաղակաւոր վաղակաւորս
génitif վաղակաւորի վաղակաւորաց
locatif վաղակաւորի վաղակաւորս
datif վաղակաւորի վաղակաւորաց
ablatif վաղակաւորէ վաղակաւորաց
instrumental վաղակաւորաւ վաղակաւորաւք