s. zool.

hawk's bill turtle.

s.

ՎԱՆԱԿՐԵԱՅ կամ ՎԱՀԱՆԱԿՐԻԱՅ. Վիշապ ձուկն մեծ՝ որ որպէս կղզի իմն երեւի.

Է գազան ինչ ի ծովու, որ կոչի վանակրեայ (կամ վանակրէ). վիշապաձկան նման է, յաւազին տեղին իբրեւ կղզի է. (Եպիփ. բարոյ.։)