adj.

of bad constitution, quality or temper;
bad, hurtful;
unhealthy.

adj.

δυσκράτος male temperatus. Վատ խառնուածով. անբարեխառն. անառողջ.

Ինն գոլով խառնուածոցն, եցոյց գաղինոս ութ զվատախառնիցն, եւ մի զբարեխառնին. ըստ բարեխառնին ասէ խառնիլ զմարդն, իսկ ըստ այլոց վատախառնիցն զայլս կենդանիս ըստ տեսակկին. (Նիւս. բն. ՟Բ։)

Վատախառն էր օդն. (Վրք. հց. ձ։)

Վատախառն խորշակասուն պտղովք մատուցանեն ախտաժետութիւն ճաշակողացն. (Պիտ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Վատախառնութիւն, ութեան

Voir tout