adj.

hopeless, in despair, desperate.

adj.

δύσελπις abjectae spei, diffidens. Թերայոյս. անյոյս. թերահաւատ.

Սուրբ եւ գովելի է քաջայոյսն, որպէս ընդդէմ՝ պիղծ եւ պարսաւելի է վատայոյսն։ Մի՛ լինիք վատայոյս, զի բնութեամբ ունի զամենայն բարութիւն. (Փիլ. իմաստն.։ Վրդն. սղ.։)