s.

want of courage, cowardice, poltroonery, cowardliness, pusillanimity, weakness, despondency, loss of heart.

s.

δειλία timiditas, pavor, ignavies. Վատասիրտն գոլ. երկչոտութիւն. վեհերոտութիւն. վախկոտութիւն.

Վատասրտութեան էր բանն (թովմայի). (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 16։)

Զքաջանունութիւն ընդ վատասրտութիւն խառնել. (Արծր. ՟Գ. 15։)

Կնացուցեալ յեղուի խենէշ վատասրտութիւն, յերկչոտութիւն, յանարարութիւն. (Պիտ.։)

Ուր անհաւատութիւն է, վատասրտութիւն է. (ուր հաւատք, զօրութիւն. Սեբեր. ՟Դ։)

Այսն վատասրտութեան զքեզ մի՛ զարհուրեցուսցէ. (Եւագր. ՟Ժ՟Ա։)

Բարի է ոչ տալ կարծիս, եւ զվատասրտութիւն մեր յայտ առնել. (Մխ. առակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վատասրտութիւն վատասրտութիւնք
accusatif վատասրտութիւն վատասրտութիւնս
génitif վատասրտութեան վատասրտութեանց
locatif վատասրտութեան վատասրտութիւնս
datif վատասրտութեան վատասրտութեանց
ablatif վատասրտութենէ վատասրտութեանց
instrumental վատասրտութեամբ վատասրտութեամբք