adj.

evil-doing, wicked, malicious.

adj.

Չարագործ. անկարգ.

Խրատիւքն ասէ զվատթարագործսն խափանել. (Լծ. ածաբ.։)

Յաղծապղծից անուն եւ ի վատթարագործաց՝ կուռքն կանգնեալ լինէին. (Յհ. իմ. պաւլ.։)

Բարեգործն արու է, եւ վատթարագործն էգ. (Վրդն. սղ.։)