Բառ անստոյգ. որպէս Քաջ գիտակ.

Եպիսկոպոս ոչ միայն գէտ, այլ եւ վերագիտօղ, զի մակացու է բոլորն եկեղեցւոյ. (Մագ. ՟Ծ՟Դ. (ա՛յլ ձ. վերադիտօղ. յայնժամ եւ զմակացուն իմա՛ վերակացու)։)