ն.

ՎԵՐԱՔԱՐՈԶ ԼԻՆԵԼ ՎԵՐԱՔԱՐՈԶԵԼ. ἁνακηρύσσω, -ττω publice praedico, celebro. Յայտնի հռչակաւ կամ գովութեամբ քարոզել.

Հանդերձեալ էին վերաքարոզ լինել ամենայն տիեզերաց. (Ոսկ. ի մելիտ.։)

Վերաքարոզ լինել բարեգործին։ Տեսանելով զգործսն՝ որ վերաքարոզէին զզօրութիւն նորա։ Բազում համարձակութեամբ վերաքարոզէր զփրկիչն. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 37։ ՟Բ. 12։)

Արժանապէս վերաքարոզել. (Նար. կուս.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Վերաքարոզեմ

Վերաքարոզ լինիմ

Voir tout