adj.

βλαβερός perniciosus ὐποκίνδυνος periculosus. Որ ինչ վնաս առնէ. վնասաբեր. վնասակար. եւ Վտանգաւոր. վշտաբեր.

Դէպ լինի (անձրեւել), եւ ոչ ի ժամու, մեծապէս վնասարար. (Փիլ. նխ. ՟բ.։)

Նետաձգութեամբք ի խաղս իբրու հուպ ճշմարտագունիցն ի պէտս բերելով վնասարար նետիւք. (Պղատ. օրին. ՟Ը։)