adj.

burning;
— առնել, to burn, to be burnt.

ՏԱՊԱԽԱՐՇ ԱՌՆԵԼ, ԼԻՆԵԼ. Տապով խարշել, խարշիլ.

Տապախարշ արարեալ զմատաղատունկս իմանալի բուրաստանաց մերոց։ Ցրտահար սառուցեալ ի ձմերայնի լինէր, եւ տապախարշ արեւակէզ յամարայնի. (Յհ. կթ.։)