ՓԻՂԻՍՈՓԱՅ կամ ՓԻՂԻՍՈՓՈՍ. cf. ՓԻԼԻՈՍՓԱՅ, որ եւ ՓԻԼԻՍՈՓՈՍ.

Դիադորեանքա փիղիսոփայք։ Պիթագորաս փիղիսոփոս։ Պղատոն փիղիսոփոս։ Դիոգինէս կիւնիկոս փիղիսոփոս։ Արիստաբուղոս հրէայ պերիպատէտիկեան փիղիսոփոս։ (Եւս.քր. ՟Բ։)