ն.

ՓՈՐԱԳՈՐԾԵԼ. Որպէս Փորել. քանդակել. կամ մեծափոր կազմել.

Կազմեն երիվարս փայտեայ՝ փորագործեալ, եւ մուծանեն ի ներքս արս պատերազմողս. (Կաղանկտ.։)