ՓՐԿԱԳՈՐԾԱԿ եւ ՓՐԿԱԳՈՐԾԱԿԱՆ cf. ՓՐԿԱԳՈՐԾ.

Ըզպարգեւես զանմահութեանն գրաւականն. (Անան. եկեղ։)

Փրկագործական հրաշագործոթիւնք՝ որ ի Քրիստոսէ լինելոց էին. (Կիւրղ. ղկ.։)

Աղբիւրացան փրկագործական խորհուրդք քրիստոսի. (Հ. կիլիկ.։)