ՓՔԱՆՔ ՓՔԱՑՈՒԹԻՒՆ ՓՔԱՑՈՒՄՆ. Փքալն. փքանալն. փքումն.

Պատճառս ամբարտաւանութեան եւ փքանաց առնել. (Բրս. թղթ.։)

Զխրոխտանս զսնոտի փքանաց ի բա՛ց ընկեսցես զամբարհաւաճութիւնդ. (Փիլ. լին.։)

Հպարտացեալ մեծամեծ փքանօք դայր ի դվին. (Ուռպ.։)

Մեղայ փքացութեամբ. (Մաշկ.։)

Ուռուցիկ փքացումն թեթեւամտութեան։ Յաշտարակն բարձրացայ փքացման։ Ատել զփքացումն եւ ղամբարտաւանութիւն. (Խոսր.։ Սկեւռ. աղ.։ Վրք. ոսկ.։)

Յորովայն մտեալ՝ բազում առնես փքացումն (այսինքն այտումն, կամ փուք). (Մխ. առակ. ՟Լ՟Է։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif փքացութիւն փքացութիւնք
accusatif փքացութիւն փքացութիւնս
génitif փքացութեան փքացութեանց
locatif փքացութեան փքացութիւնս
datif փքացութեան փքացութեանց
ablatif փքացութենէ փքացութեանց
instrumental փքացութեամբ փքացութեամբք