adj.

γλυκότερος dulcior χρηστότερος suavior, jucundior, melior. Առաւել կամ յոյժ քաղցր.

Զի՞նչ քաղցրագոյն քան զմեղր։ Հինն ՛գինի) քաղցրագոյն է. (Դա. ՟Ժ՟Դ. 18։ Ղկ. ՟Ե. 39։)

Յոգնաբեղուն պտղոցն քաղցրագունից. (Շ. թղթ.։)

Զո՛ր օրինակ ի քաղցրագունիցն եկին արտմականքն, նոյնպէս եւ ի տրտմականացն ի վեր ելանել ի տրտմականսն։ Ի քաղցրագունէ պատուիրանացն։ Ըստ քաղցրագոյն աստուածային քո հրամանի։ Զի՞նչ ի մարդկան կենցաղս վայելումն քաղցրագոյն քան զխաղաղութիւն. (Ածաբ. ծն.։ Ոսկ. յհ. ՟Ա. 30։ Շար.։ Շ. մտթ.։)

Խաղաղկան կեանք քաղչրագո՛յնք յետ պատերազմի լինին. (Նիւս. երգ.։)

Ողորմեսցիս ինձ յերկոսին, զի քաղցրագոյնք պատահեսցին (մահ, եւ գատաստան). (Յիսուս որդի.։)

adv.

Կամ իբր մ. Առաւել քաղցրաբար, քաղցրութեամբ.

Քաղցրագոյն մարդասիրագոյն ե՛ւս յանկիցէ ի ձեզ, զինոց բարուց զկնի հայեցեալ. (՟Բ. Մակ. ՟Թ. 27. վայելչապէս, կամ լաւ եւս։)

Յաստուածեղէն սեղանոյ աստի ջամբեմ, զի եւ դուք քաղցրագոյն ատոքասջիք։ Մեղմէ, եւ քաղցրագոյնս իմն պատասխանէ. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 9։ Նանայ.։)

Ազդէր հեզագոյն. խօսեալ քաղցրագոյն. (Գանձ.։)