adj.

quite ready.

adj.

εὑτρεπής paratus. Պատրաստ ամենայնիւ. պատրաստական.

Յընդունելութիւնն են քաջապարտրաստք տեառն գալստեանն. (Նիւս. երգ.։)

Ատենակիցքն (էին՝) քաջապատրաստք. (Բրս. յուդիտ.։)