adj.

abounding in good water, irriguous.

adj.

εὕυδρος aqua abundans, irriguus. Ուր ջուրն իցէ առատ եւ լաւ. ոռոգեալ. ջրարբի. ջուրը շատ՝ ու աղեկ.

Զերաշտացեալ տեղիսն՝ բազմաջուրս իսկ, եւ քաջաջուրս գործիցեն. (Պղատ. օրին. ՟Զ։)

Երկիրս թանձրահող՝ քաջաջուր ... քաջածառ է. (Փիլ. լին.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քաջաջուր քաջաջուրք
accusatif քաջաջուր քաջաջուրս
génitif քաջաջրոյ քաջաջրոց
locatif քաջաջրոյ քաջաջուրս
datif քաջաջրոյ քաջաջրոց
ablatif քաջաջրոյ քաջաջրոց
instrumental քաջաջրով քաջաջրովք