adj.

γραμματικώτερος magis litteratus. Առաւել քան զայլս գերագոյն ի քերականութեան կամ ի դրագիտութեան.

Քանզի քերականագոյն այլ քան զայլ ասի, եւ որջագոյն, եւ արդարգոյն. (Արիստ. որակ.։)