ՔՐՈՆՈԳՐԱՓԵՒՍ կամ ՔՐՈՆԳՐՈՓԻՒՍ. Բառ յն. χρονογράφος, χρονογραφεύς temporum sive annalium scriptor Ժամանակագիր.

Աղեքսանդրոս դարբինն ընկեր էր սիմոնի. որպէս կեսարացին (եւսեբնոս) քրոնգրոփիւս անդ ցուցանէ. (Եփր. ՟բ. տիմ.։)