ՕՐԱԳԻՒՏ ԱՌՆԵԼ. Գտանել տումարագիտաց զօրն եօթնեկի ի ձեռն եօթներեակ տարւոյն. եւ ե՛րթ ՟Է ՟Է. Թէ ՟Ա մնայ, կիրակէ է. (Տօմար.։)

Կա՛լ ՟Մ՟Հ՟Թ, եւ արա՛ եօթներեակ հոռոմի. եւ Օրագիւտ՛ ապրիլի եօթան, եւ գտանես չորեքշաբաթ. (Արշ.։)