s.

shooting, slip, cutting.

մջ.

հրամայականն բայիս Ածել. որ եւ բեր, աղէ. յն. աղէ, ֆէռէ. Ἄγε, ἒια, φέρε. Age, agedum, eja. հայտէ, տէյինտի.

Մատ հրամանոյն (մակբայ). աղէ՛, թո՛ղ, ա՛ծ, ե՛կ, բե՛ր։ (Թր. քեր։)

s.

արմատ Ածել բային. որպէս յն, աղօղի՛ ἁγωγή. productio Ածումն՝ իբր ընձիւղ. բողբոջ. cf. ՊՏՈՒԿ. ֆիտան

Ածս որթոյ գտանել կենդանատնկեալս. (Փիլ. լին. Բ. 67։)

Պատուաստս, եւ ածս, եւ արմատս արուեստիւ հանեալ տնկեն մարդիկ։ Սերմանել կուտս, կորիզս, արմատս, եւ ածս, որ սերմանական զօրութիւնս ունին պէսպէսս։ Իբրեւ ածս ոստոց ծառոց, եւ կամ մատունս որթոյ. (Վրդն. ծն.։)

Ուստի՞ եգիտ զտունկն եւ զածն, զի երկիր հեղեղեալ էր. (Պիտառ։)

Որ ած տնկեն, եւ ճիւղ եւ տերեւ պատրաստեն, եւ արմատանան. (Հ. մարտ. ԺԹ:)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ազգածանօթ

Ախտահալած, ից

Ածական, աց

Ածականաբար

Ածանցական, աց

Ածանցեմ, եցի

Ածանցիմ, եցայ

Ածանցութիւն, ութեան

Ածանցումն, ման

Ածելեմ, լեցի

Ածելի, լւոյ, լեաւ, լւով

Ածեմ, ածի, ած

Ածխագործ, աց

Ածխակէզ առնեմ

Ածխահանք, նաց

Ածխանամ, ացայ

Ածխանոց

Ածխավաճառ

Ածու, ոյ

Ածուխ, ածխոյ

Voir tout