ԱՂԱՁԱՅՆ ԱՌՆԵԼ, կամ ԱՂԻ ՁԱՅՆ առնել. Ձայնել ա՛ղ ա՛ղ՝ առ խաշինս, որք վասն սիրելոյ զաղն՝ խուռն ընթանան յուտել զայն.

Աղաձայն (կամ աղի ձայն) արար խաշինն, զի դռոհ (կամ դռոյթ) տայցեն, եւ դրդեսցին զկնի սպանելոցն. (Ճ. ՟Ա. եւ Ճ. ՟Բ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աւաղաձայնութիւն, ութեան

Բաղաձայն, ից

Բաղաձայնութիւն, ութեան

Voir tout