s.

victualling, supply.

s.

Ամբարելն, իլն. եւ ամբար. մթերք. հաւաքումն.

Պտղոցն քաղցրագունից առ բարւոյդ ծառոյդ ամբարումն. (Շ. թղթ.։)

Քաջափառագոյն վայելչանաց ամբարումն. (Պիտ.։)

Ըստ հոմաձայնութեան յունին դնի եւ որպէս համամտութիւն. հաւանութիւն. συγκατάθεσις. adstipulatio, assensus, consensus

Ոչ ընդունի զհաւատոցն զամբարումն. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 29։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ամբարումն ամբարմունք
accusatif ամբարումն ամբարմունս
génitif ամբարման ամբարմանց
locatif ամբարման ամբարմունս
datif ամբարման ամբարմանց
ablatif ամբարմանէ ամբարմանց
instrumental ամբարմամբ ամբարմամբք