adj.

Զոր չէ մարթ առնել. որպէս անարար. անստեղծ. անեղ.

Իբրեւ մի՝ անառնելի Աստուած. (Յհ. իմ. երեւութ.։)

Որպէս անլինելի. անհնարին. չըլլալու. օլմայաճագ.

Այս կարի յանառնելեացն գոլ՝ ինքեամբ զինքեան յայտնել թշնամանս. (Պիտ.։)