s.

infinity, immensity.

s.

Անպարագրութիւն. անչափութիւն. անսահմանութիւն. ըստ յն. անհնութիւն կամ անբաւութիւն կամ անեզրականութիւն. ἁπειρία. infinitas.

Բովանդակութեան հակակայ անբովանդակութիւնն ... իսկ Աստուած զամենայնիւք գերազանցեալ է. քանզի ի նա բովանդակ ամենայն, եւ անբովանդակութիւն է յամենեցունց անբովանդակելի. (Մաքս. ի Դիոն.։)

Յամենեսեան ընկալեալ լինի ... յորմէ յայտ է անբովանդակութիւնն. (Առ որս. ՟Զ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անբովանդակութիւն անբովանդակութիւնք
accusatif անբովանդակութիւն անբովանդակութիւնս
génitif անբովանդակութեան անբովանդակութեանց
locatif անբովանդակութեան անբովանդակութիւնս
datif անբովանդակութեան անբովանդակութեանց
ablatif անբովանդակութենէ անբովանդակութեանց
instrumental անբովանդակութեամբ անբովանդակութեամբք