s.

imperfection, fault;
— հասակի՝ խմխց, youth.

s.

Ոչ գոլն լի. չունելն զլրումն. թերութիւն. անկատարութիւն. թերակատարութիւն. եւ անյագութիւն. լեցուն չըլլալը՝ ու չիլըցուիլը. տօլմազ՝ տօյմազ օլմասը.

Յանլիութիւն աւուրց հայելով պատանւոյն. (Խոր. ՟Գ. 3։)

Ի տոկոսիսն մեծ կարօտութիւն է՝ տենչանացն անլիութիւն. (Սահմ. ՟Դ. եւ ՟Ժ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անլիութիւն անլիութիւնք
accusatif անլիութիւն անլիութիւնս
génitif անլիութեան անլիութեանց
locatif անլիութեան անլիութիւնս
datif անլիութեան անլիութեանց
ablatif անլիութենէ անլիութեանց
instrumental անլիութեամբ անլիութեամբք