adj.

free from vexation, tranquil.

adj.

որ եւ գրի ԱՆԼԸԼՈՒԿ. Ազատ ի լլկանաց, ի հարստահարութենէ կամ ի տառապանաց.

Աղքատն անլլուկ է ի նոցանէ. (Մանդ. ՟Է։)

Անլլուկ իւրեանց ստանան կեանս. (Խոսր.։)