adj.

without base or foundation;
anchorless.

adj.

Որ չունի զխարիսխ, կամ չէ խարսխեալ ի վերայ հաստատուն գետնոյ. եւ ըստ այսմ նաւն ասի

Անխարիսխ յարկ. (Նար. խչ.։)