adj.

unable to bear;
insupportable.

adj.

Իբր անբերելի.

Ո՞վ ոք (յիշեաց) զանկրելիսն էութեանն, եւ ոչ թախծեցաւ. (Նար. ՟Ի՟Թ։)

Եւ իբր անկրական. անչարչարելի.

Աստուած անկրելի մնայ ի կրից մարմնոյ. (Սանահն.։)