adj.

Որ չէ ինչ հոգալի. անպիտան. չնչին. աննշան, իբր աներեւոյթ ինչ.

Անհանգէտ անիրաւութեանց է՝ նազելի պարկեշտութիւն արկանել զանհոգալեօքն եւ զաներեւութիւք. (Փիլ. լիւս.։)