ἁνεκπόμπευτος. secretus. Ոչ հրապարակելի. խորհրդական. գաղտնի. թաքուն.

Որպէս մեր սրբազան աւանդութիւնս ունի անհրապարակելի խորհրդով ուսեալ զնոսա. (Դիոն. եկեղ.։)