adj.

impassible.

adj.

ἁπαθής. passione carens, incolumis. Անչարչարելի. անընդունակ չարչարանաց. անկիր. անախտ.

Անչարչար ըստ բնութեան աստուածութեանն է բան. (Լմբ. հանգ.։)

Անչարչար բնութիւն. (Սկեւռ. ի լմբ.։)

Եւ Ազատ ի չարչարանաց կամ ի նեղութենէ. անվիշտ.

Անչարչարս մնացաք. (Նիւս. թէոդոր.։)

Անչարչար մնայ հոգին ի խռովութենէ խորհրդոց. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Զ։)

Անչարչար ի պատերազմողաց. (Գէ. ես.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անչարչարելի

Անչարչարութիւն, ութեան

Voir tout