adj.

unpunished.

adj. adv.

Ոչ պատուհասեալ. անպատիժ. առանց պատուհասի կամ պատժոյ. անպարտ. անվնաս. ճէզասըզ, միւֆթէ կեչմիշ.

Ոչ անպատուհաս. թողու զչարութիւնն. (Փիլ. լին.։)

Թողցին անպատուհաս. (Պիտ.։)

Անպատուհաս ես մնացից յահեղ մրրկէ անտի. (Յհ. կթ.։)

Անպատուհաս անցցուք. (Կոչ. ՟Ծ՟Զ։)