s.

autumn.

s.

ὁπώρα. autumnus. Եղանակ տարւոյ ընդ մէջ ամարան եւ ձմերան, ի 21 օրէ սեպտ. ց21 դեկտ. աշունք. կիւզ. խիզան. պերք րիզան.

Ամառն յաշուն (փոխի), եւ աշուն ի ձմեռն. (Յճխ. ՟Ի՟Բ։)

Յաշունն կամ ի գարունն. (Ագաթ.։)

Յառաջ քան զաշունն ի ջերին տեղիս ի ձմերոց երթալոյ. (Եզնիկ.։)

Աշուն ձմեռնացեալ. (Խոր. ՟Գ. 68։)

Յաշնան յեղանակի։ Ի լինել աշնան. (Մխ. առակ.։)

Աշունն չունի գեղեցկութիւն գարնան, եւ ոչ գարունն զաշնան պտղաբերութիւն. (Տօնակ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աստուածաշունչ

Բոցաշունչ

Բռնաշունչ

Դառնաշունչ

Դժուարաշունչ

Դիւաշունչ

Խստաշունչ

Ծանրաշունչ

Ծխաշունչ

Ծովաշուն

Համաշունչ, շնչից

Հեշտաշունչ

Հողմաշունչ

Հովաշունչ

Հրաշունչ

Մահաշունչ

Մեռելաշունչ

Միաշունչ

Մոլորաշունչ

Մոխրաշունչ լինիմ

Voir tout