cf. Շէն.

adj.

(ի Պատ, պատել) որ եւ պրս. ապատ, ապատան, այսինքն շէ՛ն. թ. շին, շէն, շէնլիք. իմա՛ Շինութեամբ լցեալ, բնակեալ վայր.

Յապատս եւ յանապատս միայնանոցս շինէին. (Եղիշ. ՟Գ։)

Զապատն անապատ առնէին։ Զշէն զապատ գաւառաց եւ աւանաց անապատ առնէին. (Յհ. կթ.։)

ԱՊԱՏ. ի բարդութիւնս ըստ յանգի՝ Քաղաք, կամ կերտ. զոր օրինակ Վաղարշապատ, Բեթլապատ եւ այլն. որպէս եւ աղեքսանդրիա՝ իսքէնտէրապատ ասի ըստ պրս։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աղապատանք, նաց

Աճառապատ

Ամենապատիր

Ամենապատիւ

Ամենապատրաստ

Ամպապատ

Անապատ, աց, ից

Անապատաբնակ

Անապատական, աց

Անապատակեաց

Անապատային

Անապատանամ, ացայ

Անապատասէր

Անապատատուն

Անապատացուցանեմ, ուցի

Անապատաւոր, աց

Անճապատկեր

Աշխարհապատում

Ապատոհմ

Ապատոհմիկ

Voir tout