cf. ԱՊԱՑՈՅՑ.

Առնու զսկզբունս, որ պէտս ունին ապացուցութեան։ Որ հանրականաւն զմասնականսն հաւատարմացուցանէ, ամենայն իրօք ճշմարիտ է, եւ նա է իսկապէս յեղանակ ապացուցութեան։

Սկիզբն ապացուցութեան սահման է. (Սահմ. ՟Ժ՟Բ. ՟Ժ՟Գ. եւ Լծ. պորփ.։)

Նախադատական ապացուցութիւն. իբր յայտարարութիւն նախանկար օրինակաւ. (Թէոդոր. խչ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ապացուցութիւն ապացուցութիւնք
accusatif ապացուցութիւն ապացուցութիւնս
génitif ապացուցութեան ապացուցութեանց
locatif ապացուցութեան ապացուցութիւնս
datif ապացուցութեան ապացուցութեանց
ablatif ապացուցութենէ ապացուցութեանց
instrumental ապացուցութեամբ ապացուցութեամբք