s.

Բառ անստոյգ ըստ գրութեան. ընթերցի՛ր կամ իմա՛, Պայուսակ. որ եւ մախաղ. πήρα. pera. թիւպրէ (յորմէ տոպրակ). թօրպա. հէկպէ. հէյպէճիք.

Առաքեցի զձեզ առանց քսակի եւ պայուսակի ... այլ այժմ որ ունիցի քսակ, առցէ, (նոյնպէս) եւ ապաւասիկ. (Ոսկ. մտթ.։)