s.

salted and dried meat;
ham;
ապուխտք, pig-meat.

s.

ψυγμός. refrigeratio. Միս համեմեալ աղիւ եւ չամանաւ, եւ չորացուցեալ առանց եփելոյ. պաստըրմա. cf. ՁԳԱՆՔՔ. իբր ռմկ. փռուածք, փռած.

Ապխտեցին իւրեանց ապուխտս ապուխտս շուրջ զբանակաւն. (Թուոց. ՟Ժ՟Ա. 32։)

Ոմն գորտ գտեալ ի վերիացւոցն կողմանէ՝ ասեն ապուխտ արարեալ, ձուկն զնա կարծելով. (Մագ. ՟Ժ՟Ը։)