s.

pottage, soop;
nourishment;
cf. Ապուռ.

s.

Արմատ Ապրելոյ. տե՛ս ի բարդութիւնս՝ ԱՆՁՆԱՊՈՒՐ, ՄԱԶԱՊՈՒՐ, ՄԱՐԴԱՊՈՒՐ։ Առանձին վարի՝ որպէս Կերակուր ի պէտս ապրելոյ.

Տըղայն չուտէր՝ բայց միայն հուր. մեծին ագռաւըն տայր ապուր. (Շ. յառակս վասն եղիայի.։)

Տուկն որ էր ի քաղաքն, հանեալ նմա ձիս եւ ջորիս եւ ապուր. եւ առեալ սուլտանն՝ անվնաս անցանէր։ Եւ ահա ելին ի յապրոյ, (այսինքն ի պէտս կերակրոյ). արդ արձակեա՛ զնոսա բանակս բանակս, զի մի՛ սովեսցին մինչեւ ցօր պատերազմին. (Ուռհ.։)

ԱՊՈՒՐ՝ ըստ գրոց ԹԱՆ ասի. օրապա, չօրպա. պ. էպա. (այսինքն եփ, եփոյ։)

Կերակուր՝ նռան մուզաւարայ, եւ աղտորի ապուր. (Մխ. բժիշկ.։)

Դնի եւ իբր Ապուռ. այսինքն Աւար. աւարհարութիւն.

Ոչ պատերազմի օրինակաւ, այլ որպէս թէ առ յապուր. (Լաստ. ՟Դ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անձնապուր

Անձնապուր երթալ

Անձնապուր լինիմ

Դիւրապուր

Եղեգնապուրակ, աց

Կաթնապուր, պրի

Հրապուրական

Հրապուրանք

Հրապուրացուցանեմ, ուցի

Հրապուրեմ, եցի

Հրապուրեցուցանեմ, ուցի

Հրապուրիչ

Մազապուր

Մազապուրծ

Մազապուրծ զերծանիլ

Մազապուրծ ճողոպրիլ

Մարդապուր

Մարդապուրծ

Յապուրակի

Voir tout