adv.

Հրապարակաւ. ընդ բազմութեան. հանդիսիւ. որպէս δημοσίᾳ, κοινῆ, publice

Համբակագունի ո՛չ իցէ պարտ ի բաց գնալ առանձին, այլ ատենաբար ի քարոզս եւ կամ ի մաղթանս, եւ կամ ի տեսութիւնս ինչ. (Պղատ. օրին. ՟Ժ՟Բ։)